Mirosław Zubek

Pan Mirosław Zubek jest absolwentem Wydziału Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizuje się w zakresie organizacji i zarządzania w obszarze spedycji i marketingu usług transportowych. Ukończył wiele kursów i szkoleń, zdobywając międzynarodowe certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe w transporcie drogowym.

Pan Mirosław Zubek pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej od Emitenta, tj. OTP S.A. od 28 sierpnia 2008 r., poprzednio pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar operacyjny.

Pan Mirosław Zubek ma duże doświadczenia w branży transportowej, z którą związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Jest menedżerem wysokiego szczebla, posiadającym wieloletnią praktykę w zarządzaniu biznesem i prowadzeniu zespołów roboczych. Przez 6 lat kierował firmą serwisową, następnie w przedsiębiorstwie z kapitałem zagranicznym odpowiadał za spedycję samochodową, zdobywając doświadczenie w planowaniu strategicznym dostaw paliw do sieci światowych i europejskich koncernów paliwowych.

Kolejne lata pracy zawodowej związał z jedną z największych w Polsce firm specjalizujących się w przewozie materiałów niebezpiecznych. Jako Dyrektor Generalny odpowiadał za realizację strategii działającego w międzynarodowym środowisku przedsiębiorstwa oraz zarządzaniem kontraktami z kluczowymi klientami. Nadzorował również wdrożenie nowatorskich rozwiązań dotyczących wysokich standardów HSSE oraz systemów transferu danych. Ponadto wprowadził wiele nowatorskich rozwiązań w zarządzaniu firmą oraz dużymi zasobami ludzkimi. Wyniki finansowe przedsiębiorstw, którymi kierował dowodzą, że jest to menedżer skuteczny w zarządzaniu zarówno strategicznym jak i operacyjnym.

Pan Mirosław Zubek oświadczył, iż pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki pod firmą OTP S.A. z siedzibą w Płocku, która jest podmiotem zależnym wobec Spółki oraz, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz OTP S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.