Aktualności
2018-06-27

Trans Polonia S.A., wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, planuje hojnie podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Akcjonariusze na WZA 25 czerwca podjęli decyzję o wypłacie 4,8 mln zł dywidendy za 2017 rok, co daje 0,21 zł na akcję. Stopa dywidendy według kursu zamknięcia z dnia odbycia Walnego Zgromadzenia wyniosłaby 6 proc.

Zarząd Trans Polonii 21 maja podjął uchwałę w sprawie przedłożenia WZA rekomendacji wypłaty 674.504,05 zł zysku jednostkowego wypracowanego w 2017 roku i 4.121.592,71

z kapitału zapasowego z zysków zatrzymanych. Rekomendacja uzyskała akceptację Rady Nadzorczej Spółki. Takie założenia zaakceptowali Akcjonariusze TPG podczas Walnego Zgromadzenia z 25 czerwca.

– Stabilna i bezpieczna stabilna sytuacja finansowa Trans Polonii pozwala nam znaczące podzielenie się zyskiem z naszymi Akcjonariuszami. Wysoki bufor gotówkowy zapewnia nie tylko swobodę w realizacji ambitnych inwestycji, ale także umożliwia wypłatę wysokiej dywidendy. W ten sposób chcemy docenić naszych Akcjonariuszy za wsparcie i pokładane zaufanie – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonii.

Spółka w 2017 r. wypracowała 225,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (+27,7 proc. r/r), przy 26,2 mln zł zysku EBITDA (+6,4 proc. r/r) oraz 10,5 mln zł zysku netto (+27,3 proc. r/r). Trans Polonia na koniec 2017 r. dysponowała 61 mln zł środków pieniężnych oraz osiągnęła w tym okresie 12,7 mln zł przepływów z dz. operacyjnej.

O Grupie:

Trans Polonia to czołowy operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Grupa jest liderem w Polsce oraz w Europie środkowej w zakresie transportu drogowego paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET), płynnych surowców chemicznych oraz mas bitumicznych.

Przedsiębiorstwo jest obecne w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii Hiszpanii i Niemczech. Trans Polonia jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.