Trans Polonia S.A.
UL. Rokicka 16
83-110 Tczew
Sekretariat: (+48) 58 533 90 15
fax (+48) 58 533 90 10
Numer alarmowy 24/7: 605 907 297

Spedycja krajowa i międzynarodowa:

Transport chemiczny: (+48) 58 533 90 11
Transport chemiczny: (+48) 58 533 90 17
Transport bitumiczny: (+48) 58 533 90 60
Transport spożywczy:  (+48) 58 533 90 16

info@transpolonia.pl
Hofstraße 64
Gewerbepark - Süd
40273 Hilden
tel. +49 2103 9677044

info@tpginternational.de
spain@transpolonia.com
france@transpolonia.com
J. Deckers & Zn NV
Ringlaan 6A
B 2960 Brecht (Antwerpia)
tel. +32 / 33135000

info@deckerstransport.be
benelux@transpolonia.com
BIURO PREZESA ZARZĄDU
GRUPY tRANS pOLONIA
Plac Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

Relacje inwestorskie
Krzysztof Luks
krzysztof.luks@transpolonia.pl

Centrum prasowe
Agata Luboradzka- Liss
agata.luboradzka-liss@transpolonia.pl
Polska - Tczew
Niemcy
Hiszpania
Francja
Beneluks
TRANS POLONIA S.A.
UL. Rokicka 16
83-110 Tczew
Sekretariat: (+48) 58 533 90 15
fax (+48) 58 533 90 10

Spedycja krajowa i międzynarodowa

Transport chemiczny: (+48) 58 533 90 11
Transport chemiczny: (+48) 58 533 90 17
Transport bitumiczny: (+48) 58 533 90 60
Transport spożywczy:  (+48) 58 533 90 16

info@transpolonia.pl
RELACJE INWESTORSKIE
Krzysztof Luks
kl@transpolonia.pl

CENTRUM PRASOWE
Agata Luboradzka- Liss
all@transpolonia.pl
Hofstraße 64
Gewerbepark - Süd
40273 Hilden
tel. +49 2103 9677044

info@tpginternational.de
RELACJE INWESTORSKIE
Krzysztof Luks
kl@transpolonia.pl

CENTRUM PRASOWE
Agata Luboradzka- Liss
all@transpolonia.pl
Barcelona
spain@transpolonia.com
RELACJE INWESTORSKIE
Krzysztof Luks
kl@transpolonia.pl

CENTRUM PRASOWE
Agata Luboradzka- Liss
all@transpolonia.pl
Paris
france@transpolonia.com
RELACJE INWESTORSKIE
Krzysztof Luks
kl@transpolonia.pl

CENTRUM PRASOWE
Agata Luboradzka- Liss
all@transpolonia.pl
J. Deckers & Zn NV
Ringlaan 6A
B 2960 Brecht (Antwerpia)
tel. +32 / 33135000
info@deckerstransport.be
benelux@transpolonia.com
RELACJE INWESTORSKIE
Krzysztof Luks
kl@transpolonia.pl

CENTRUM PRASOWE
Agata Luboradzka- Liss
all@transpolonia.pl