Trans Polonia S.A.
UL. Rokicka 16
83-110 Tczew
Sekretariat: (+48) 58 533 90 15
fax (+48) 58 533 90 10

Spedycja krajowa i międzynarodowa

Transport chemiczny: (+48) 58 533 90 11
Transport chemiczny: (+48) 58 533 90 17
Transport bitumiczny: (+48) 58 533 90 60
Transport spożywczy:  (+48) 58 533 90 16

info@transpolonia.pl
Barcelona
spain@transpolonia.pl
Paris
france@transpolonia.pl
Antwerp
benelux@transpolonia.pl
Gewerbepark - Süd
Hofstraße 64
40273 Hilden
tel. +49 2103 9677044

info@tpginternational.de
BIURO PREZESA ZARZĄDU
GRUPY tRANS pOLONIA
Plac Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

Relacje inwestorskie
Krzysztof Luks
krzysztof.luks@transpolonia.pl

Centrum prasowe
Agata Luboradzka- Liss
agata.luboradzka-liss@transpolonia.pl
Polska - Tczew
Polska - Płock
Hiszpania
Francja
Holandia
Holandia
TRANS POLONIA S.A.UL. Rokicka 16
83-110 Tczew
Sekretariat: (+48) 58 533 90 15
fax (+48) 58 533 90 10

Spedycja krajowa i międzynarodowa
Transport chemiczny: (+48) 58 533 90 11
Transport bitumiczny: (+48) 58 533 90 60
Transport spożywczy:  (+48) 58 533 90 12

info@transpolonia.pl
RELACJE INWESTORSKIE
Krzysztof Luks
kl@transpolonia.pl

CENTRUM PRASOWE
Agata Luboradzka- Liss
all@transpolonia.pl
Biuro Zarządu
OTP S.A.
ul. Chemików 7 
09-411 Płock
tel. (+48)24 365 71 77
fax (+48)24 369 87 70

kontakt@otpsa.pl
RELACJE INWESTORSKIE
Krzysztof Luks
kl@transpolonia.pl

CENTRUM PRASOWE
Agata Luboradzka- Liss
all@transpolonia.pl
Barcelona
tel. 0034 648289970
RELACJE INWESTORSKIE
Krzysztof Luks
kl@transpolonia.pl

CENTRUM PRASOWE
Agata Luboradzka- Liss
all@transpolonia.pl
Paris
tel. 00 33 1 48 92 36 00
RELACJE INWESTORSKIE
Krzysztof Luks
kl@transpolonia.pl

CENTRUM PRASOWE
Agata Luboradzka- Liss
all@transpolonia.pl
Putte ( ANTWERP AREA )
tel. 0031 648 42 00 84
RELACJE INWESTORSKIE
Krzysztof Luks
kl@transpolonia.pl

CENTRUM PRASOWE
Agata Luboradzka- Liss
all@transpolonia.pl
Putte ( ANTWERP AREA )
tel. 0031 648 42 00 84
RELACJE INWESTORSKIE
Krzysztof Luks
kl@transpolonia.pl

CENTRUM PRASOWE
Agata Luboradzka- Liss
all@transpolonia.pl