» Władze spółki

Zarząd

Pan
Dariusz Cegielski
-
Prezes Zarządu
Pan
Krzysztof Luks
-
Członek Zarządu
Pani
Adriana Bosiacka
-
Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Pan
Grzegorz Wanio
-
Przewodniczący RN
Pan
Piotr Stachura
-
Członek RN
Pan
Krzysztof Płachta
-
Członek RN
Pan
Bartłomiej Stępień
-
Członek RN
Pan
Jan Suchanek
-
Członek RN
Pan
Michał Suchanek
-
Członek RN