» WALNE ZGROMADZENIA
EMITENT NIE WPROWADZI TRANSMISJI OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
Nadzwyczajne walne zgromadzenie z dnia 1 października 2012
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał NWZ
Pełnomocnictwo
Treść podjętych uchwał