O NAS
PROFIL grupySTRUKTURA grupyMISJA TPGJAKOŚĆ I bezpieczeństwoUPRAWNIENIACertyfikatyŚrodowisko
» PROFIL Grupy

Grupa Kapitałowa Trans Polonia jest międzynarodowym operatorem transportowo-logistycznym, świadczącym usługi w zakresie transportu

płynnych środków chemicznych
płynnych produktów spożywczych
płynnych mas bitumicznych
płynnych paliw w tym gazu (LPG) oraz cementu

Grupa działa na terenie całej Europy, prowadząc zarządzanie operacyjne z biura w Tczewie. Posiadamy przedstawicielstwa handlowe na terenie Beneluksu, Niemczech oraz w Hiszpanii. Międzynarodowy zespół pracowników Grupy Kapitałowej Trans Polonia składa się z najwyższej klasy specjalistów, których kompetencje wynikają z odbytych szkoleń potwierdzonych certyfikatami oraz wieloletnim doświadczeniem związanym z obsługą największych instalacji petrochemicznych.

Wśród klientów Grupy Kapitałowej Trans Polonia znajdują się największe przedsiębiorstwa działające w branży petrochemicznej. Współpraca na tym wyspecjalizowanym rynku oparta jest przede wszystkim na najwyższej jakości oferowanych usług, renomie dostawcy oraz umiejętności zbudowania wzajemnego zaufania. Trans Polonia spełnia wszelkie standardy branży począwszy od konwencji ADR do certyfikatów ISO 9001:2015 oraz SQAS. Dzięki stosowaniu przez Grupę tak wysokich norm, klienci powierzają jej realizację istotnej części procesu logistycznego. Wychodząc naprzeciw potrzebom dynamicznie zmieniającego się rynku oraz wymogom klientów, GK Trans Polonia stała się jednym z największych dostawców wysoko specjalistycznych usług logistycznych w Europie Środkowej.

Trans Polonia sukcesywnie inwestuje w nowoczesny sprzęt do przewozu płynnych surowców oraz paliw, rozbudowując flotę do ponad 371 drogowych zestawów cysternowych. Grupa stworzyła bardzo elastyczny model międzynarodowego przedsiębiorstwa. Głównym strategicznym założeniem jest dalsza rozbudowa struktur, które spowodują, że Grupa Kapitałowa Trans Polonia będzie coraz istotniejszym podmiotem na rynku europejskim. W perspektywie średniookresowej spółka planuje znaczne zwiększenie przychodów. Osiągnięcie tych celów oparte jest na strategii systematycznego rozwoju na rynkach zagranicznych. 

30 października 2021 roku do Grupy Kapitałowej Trans Polonia dołączyła spółka transportowa J. Deckers & ZN z siedzibą w Brecht w Belgii specjalizująca się w przewozach płynnych ładunków chemicznych na terenie Europy Zachodniej. Spółka Deckers zlokalizowa jest w sercu logistycznego zaplecza portów ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) i od lat specjalizuje się w transporcie ładunków niebezpiecznych.

Trans Polonia S.A. jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 12 września 2008 roku.