O NAS
PROFIL grupySTRUKTURA grupyMISJA TPGJAKOŚĆ I bezpieczeństwoUPRAWNIENIACertyfikatyŚrodowisko
» UPRAWNIENIA

Trans Polonia działa zgodnie z zasadami umowy ADR i konwencji CMR. Posiadamy wszelkie uprawnienia oraz ubezpieczenia wymagane prawem polskim oraz europejskim w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności:

Firma jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Pomorskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych oraz Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Od roku 2014 Trans Polonia S.A. jest również członkiem europejskiego zrzeszenia firm petrochemicznych EPCA (The European Petrochemical Association).