OFERTA
płynne produkty chemicznepłynne paliwa i gazpłynne masy bitumicznepłynne produkty spożywcze
» Płynne masy bitumiczne

GK Trans Polonia świadczy usługi przewozu bitumenów, do których zalicza się asfalty drogowe klasyczne, asfalty modyfikowane oraz asfalty przemysłowe. Masa bitumiczna (asfalt) jest produktem przerobu specjalnych gatunków ropy naftowej w rafineriach. Trans Polonia wykonuje przewóz bitumenów, współpracując z podmiotami zajmującymi się produkcją lub sprzedażą tych produktów.

Dysponujemy jedną z największych flot do przewozu bitumenów, liczącą 100 zestawów cysternowych. Jest to flota zunifikowana, składająca się z jednokomorowych, lekkich cystern zbudowanych ze stali nierdzewnej. Flota ta jest systematycznie modernizowana, dzięki czemu średni wiek jednostki wynosi trzy lata. Utrzymanie stałego programu modernizacji floty pozwala odpowiedzieć na bieżące potrzeby koncernów petrochemicznych w zakresie spełniania coraz wyższych standardów jakościowych. Wszystkie cysterny posiadają nadajniki GPS i w każdym momencie można je zlokalizować, jak również analizować ich trasy.