» TRANS POLONIA NA GIEŁDZIE

Spółka Trans Polonia S.A. zadebiutowała na rynku New Connect w dniu 12 września 2008 roku. Kurs odniesienia na pierwszą sesję dla praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C wynosił 2,42zł. Spółka zadebiutowała ceną 3,20zł. Akcje serii C oferowane były w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której przydzielono inwestorom 277 364 sztuk akcji. Spółka pozyskała 671 221 zł.

25 listopada 2010 roku Spółka zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wraz ze zmianą rynku notowań z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany GPW, Trans Polonia S.A. przeprowadziła emisje akcji w ramach której pozyskała 4 181 088 zł. Redukcja w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 24,2%.

W 2012 r. Spółka przeprowadziła emisje akcji serii E i F. W ramach tej emisji inwestorzy objęli łącznie 580.000 akcji serii E i F. Cena sprzedaży akcji obu emisji wynosiła 8,5 zł za jedną akcję, a łączna wartość oferty wyniosła 4.930.000,00 zł.

W dniu 22 lutego 2016r. nastąpiło objęcie 7.175.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G po cenie emisyjnej 3 zł za każdą akcję wyemitowanych w ramach oferty prywatnej akcji w celu sfinansowania nabycia 100% akcji Orlen Transport S.A. Akcje serii G zostały objęte między innymi przez głównego akcjonariusza Euro Investor Sp. z o.o. oraz fundusz Syntaxis II Luxemburg Capital s.a r.l. który ponad to objął 792.711 akcji serii H po cenie nominalnej 0,10 zł w wyniku realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych. Akcje serii G i H mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W 2017 r. Spółka przeprowadziła emisje akcji serii I. W ramach tej emisji inwestorzy objęli łącznie 8.500.000 akcji serii I. Cena emisyjna wynosiła 5,8 zł za jedną akcję, a łączna wartość oferty wyniosła 49.300.000,00 zł.