O NAS
PROFIL grupySTRUKTURA grupyMISJA TPGJAKOŚĆ I bezpieczeństwoUPRAWNIENIACertyfikatyŚrodowisko
» Ochrona środowiska

Świadomi wpływu działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia na otoczenie dążymy do systematycznego planowania i prowadzenia procesów z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego. Tabor GK spełnia wymogi normy spalania Euro 6, oszczędzamy energię i surowce naturalne, a w codziennej działalności stosujemy wiele rozwiązań proekologicznych.

Nasze wysiłki zmierzają w kierunku realizacji następujących celów środowiskowych:

Celem prowadzonej polityki środowiskowej jest osiągnięcie możliwej minimalizacji wpływu na środowisko wynikającego ze świadczonych przez nas specjalistycznych usług.