O NAS
PROFIL grupySTRUKTURA grupyMISJA TPGJAKOŚĆ I bezpieczeństwoUPRAWNIENIACertyfikatyŚrodowisko
» Ochrona środowiska

Świadomi wpływu działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia na otoczenie dążymy do systematycznego planowania i prowadzenia procesów z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego. Tabor GK spełnia wymogi normy spalania Euro 6, oszczędzamy energię i surowce naturalne, a w codziennej działalności stosujemy wiele rozwiązań proekologicznych.

Dowodem świadomości ekologicznej Grupy Kapitałowej Trans Polonia jest wdrożenie uznanej, międzynarodowej, normy systemów zarządzania środowiskiem - ISO 14001:2015, której jednym z głównych celów jest wsparcie przedsiębiorstwa w jego proekologicznej aktywności. Norma wspomaga firmę w stworzeniu środowiskowego systemu zarządzania, poprawieniu jej bilansu ekologicznego oraz zminimalizowaniu, w jak największym stopniu, negatywnego oddziaływania na otoczenie naturalne.

Nasze wysiłki zmierzają w kierunku realizacji następujących celów środowiskowych:

Celem prowadzonej polityki środowiskowej jest osiągnięcie możliwej minimalizacji wpływu na środowisko wynikającego ze świadczonych przez nas specjalistycznych usług.