» DYWIDENDA

2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. po wznowieniu obrad w dniu24 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Łączna kwota dywidendy do podziału wynosi 2.065.382,22 zł.Kwota dywidendy pochodzi z części jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2023 roku.

Dzień prawa do dywidendy – 19 sierpnia 2024 roku.

Dzień wypłaty dywidendy – 30 sierpnia 2024 roku.

W odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,11 zł.

2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. po wznowieniu obrad w dniu 28 lipca 2023 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Łączna kwota dywidendy do podziału wynosi 9.388.101,00 zł. Kwota dywidendy pochodzi z części jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2022 roku.

Dzień prawa do dywidendy – 16 sierpnia 2023 roku.

Dzień wypłaty dywidendy – 28 sierpnia 2023 roku.

W odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,50 zł.

2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Łączna kwota dywidendy do podziału wynosi 2.440.906,26 zł. Kwota dywidendy pochodzi z:

- jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2021 roku, w wysokości 1.730.440,66 zł,

- z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 710.465,60 zł,

Dzień prawa do dywidendy – 16 sierpnia 2022 roku.

Dzień wypłaty dywidendy – 26 sierpnia 2022 roku.

W odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,13 zł.

2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. w dniu 10 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Łączna kwota dywidendy do podziału wynosi 5.069.574,54 zł. Kwota dywidendy pochodzi z:

- jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2020 roku, w wysokości 2.370.524,73zł,

- z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2.699.049,81 zł,

Dzień prawa do dywidendy - 16sierpnia 2021 roku.

Dzień wypłaty dywidendy - 26sierpnia 2021 roku.

W odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,27 zł.

2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Łączna kwota dywidendy do podziału wynosi 2.035.008,18 zł. Kwota dywidendy pochodzi z:

- jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2019 roku, w wysokości 1.565.592,52zł,

- z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 469.415,66 zł,

Dzień prawa do dywidendy - 14 grudnia 2020 roku.

Dzień wypłaty dywidendy - 22 grudnia 2020 roku.

W odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,09 zł.

2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia S.A. w dniu 26 czerwca2019 roku podjęło uchwałę w sprawie o wypłacie dywidendy.

Łączna kwota dywidendy rekomendowana przez Zarząd Spółki do podziału wynosi 2.740.626,72 zł. Kwota dywidendy pochodzi z:

- jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2018 roku, w wysokości 195.463,41 zł,

- z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2.545.163,31 zł,

Dzień prawa do dywidendy - 13 sierpnia 2019 roku.

Dzień wypłaty dywidendy - 22 sierpnia 2019 roku.

W odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,12 zł.


2017

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. w dniu 25 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Łączna kwota dywidendy do podziału wynosi 4.796.096,76. Kwota dywidendy pochodzi z:

- jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2017 roku, w wysokości 674.504,05 zł 

- z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 4.121.592,71 zł.

Dzień prawa do dywidendy - 24 lipca2018 roku.

Dzień wypłaty dywidendy - 2 sierpnia 2018 roku.

 

2013-2016

W latach 2013-2016 Trans Polonia S.A. nie wypłacała dywidendy.