O NAS
PROFIL grupyGrupa kapitałowaMISJA TPGJAKOŚĆ I bezpieczeństwoUPRAWNIENIACertyfikatyŚrodowisko
» Grupa kapitałowa
struktura

Jednostką dominującą w grupie kapitałowej jest spółka Trans Polonia S.A. Spółka ta sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe dla wszystkich podmiotów z grupy.


Wiodącą działalnością TRANS POLONIA GROUP jest transport i logistyka surowców płynnych z podziałem na segmenty:

  • segment transportu chemii - usługi realizowane przez spółkę Tempo TP Sp. z o.o.
    http://tempo.transpolonia.pl/
  • segment transportu asfaltu - usługi realizowane przez spółkę Inter TP Sp. z o.o.
    http://inter.transpolonia.pl/
  • segment transportu produktów spożywczych - usługi realizowane przez spółkę Tempo TP Sp. z o.o.
  • segment transportu cementu - usługi realizowane przez spółkę Quick TP Sp. z o.o.

30 października 2021 roku do Grupy Kapitałowej Trans Polonia dołączyła spółka transportowa J. Deckers & Zn NV z siedzibą w Brecht w Belgii, specjalizująca się w transporcie płynnych ładunków chemicznych na terenie Europy Zachodniej.


W skład Grupy wchodzi także spółka TRN Estate S.A. zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami.
http://trnestate.transpolonia.pl/