ENDE
O NAS
PROFIL grupySTRUKTURA grupyMISJA TPGJAKOŚĆ I bezpieczeństwoUPRAWNIENIACertyfikatyŚrodowisko
» STRUKTURA grupy
struktura

Jednostką dominującą w grupie kapitałowej jest spółka Trans Polonia S.A. Spółka ta sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe dla wszystkich podmiotów z grupy.

Wiodącą działalnością TRANS POLONIA GROUP jest transport i logistyka surowców płynnych z podziałem na segmenty:

- segment transportu paliw i LPG  - usługi realizowane przez spółkę OTP S.A (dawny Orlen Transport S.A.)
- segment transportu chemii - usługi realizowane przez spółkę Tempo TP Sp. z o.o.
- segment transportu asfaltu - usługi realizowane przez spółkę Inter TP Sp. z o.o.
- segment transportu produktów spożywczych - usługi realizowane przez spółkę Tempo TP Sp. z o.o.

W skład Grupy wchodzi także spółka TRN Estate S.A. zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami.