O NAS
PROFIL grupySTRUKTURA grupyMISJA TPGJAKOŚĆ I bezpieczeństwoUPRAWNIENIACertyfikatyŚrodowisko
» JAKOŚĆ i bezpieczeństwo

Usługi świadczone przez Grupę Trans Polonia  utrzymują najwyższy europejski standard, który wyznacza ustawodawstwo UE oraz wymagania klientów.

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów, a także z uwagi na ochronę środowiska naturalnego, zespół GK Trans Polonia to wyłącznie doświadczeni i kompetentni specjaliści. Wiedza i doświadczenie kierownictwa potwierdzone są Certyfikatami Kompetencji Zawodowych. Kadra spedytorów to wysokiej klasy profesjonaliści, znający języki obce oraz sukcesywnie podnoszący swoją wiedzę i kwalifikacje. Tabor Spółek z GK  to najnowocześniejszy sprzęt, który prezentuje najwyższą jakość techniczną oraz poddawany jest konserwacji i przeglądom technicznym wyłącznie w autoryzowanych stacjach obsługi.

Firma posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz SQAS.

Norma ISO 9001:2015 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością i należy do bogatej rodziny norm serii ISO 9000. Grupa Kapitałowa Trans Polonia dla udowodnienia zdolności do ciągłego podnoszenia jakości usług, a także dla podkreślenia, iż świadczony serwis jest zgodny z wymaganiami klienta, ogólnie obowiązującymi przepisami oraz szczególnymi normami z zakresu bezpieczeństwa i ADR, wprowadziła do swojej organizacji System Zarządzania jakością ISO 9001:2015. 

ISO 9001:2015 jest w dużej mierze oparte na koncepcji TQM i kieruje się podobnymi zasadami:
SQAS


Trans Polonia S.A., będąca dominującą spółką w Grupie Kapitałowej Trans Polonia, oraz zależna od niej spółka Tempo TP uzyskały certyfikat SQAS jako dowód świadomej polityki organizacji transportu substancji chemicznych w sposób bezpieczny i przyjazny dla ludzi i środowiska oraz na profesjonalnym, najwyższym poziomie jakościowym.

SQAS - Safety & Quality Assessment System to narzędzie służące zbadaniu i określeniu poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi zarówno neutralnymi, jak i niebezpiecznymi podlegającymi ustawodawstwu ADR, RID, ADN oraz materiałami szczególnego ryzyka HCDG przez podmioty funkcjonujące w łańcuchu logistycznym.

IFS Logistics

(International Food Standard) to popularny, międzynarodowy standard przeznaczony dla produktów spożywczych. Jego głównym celem jest ujednolicenie systemu oceny zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz zapewnienie pełnej przejrzystości w łańcuchu dostaw. Uzyskanie certyfikatu potwierdza, że spółka działa zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi bezpieczeństwa przewożonej żywności.


ISO 14001:2015

Zdobycie certyfikatu ISO 14001:2015 potwierdza świadomość ekologiczną Grupy Kapitałowej Trans Polonia oraz to, że w celach firmy mieści się prowadzenie środowiskowo odpowiedzialnego biznesu.

ISO 14001 to uznana, międzynarodowa norma systemów zarządzania środowiskiem. Jednym z jej głównych celów jest wspomaganie przedsiębiorców w ich aktywności z zakresu ochrony przyrody, poprzez chociażby, budowę systemu zarządzania środowiskiem przy ściśle i jasno określonych zasadach. Norma wspiera firmę w mierzeniu efektywności środowiskowej, minimalizowaniu negatywnego oddziaływania na otoczenie naturalne, a także poprawia bilans ekologiczny organizacji.

Standardy Jakości HACCP i GMP+B4

GK Trans Polonia nieustannie podnosi jakość oferowanych usług spedycyjnych krajowych i międzynarodowych w zakresie transportu o czym może świadczyć wprowadzenie w organizacji systemów takich jak HACCP oraz GMP+B4.
Od 2013 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i wymogom Unii Europejskiej, wdrożony został system HACCP - system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (Hazard Analysis Critical Control Point - Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny).
Strategicznym celem systemu HACCP jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności na przestrzeni całego procesu jej produkcji - rozpoczynając od produkcji pierwotnej, a kończąc na jej dystrybucji i stole konsumenta. System ten ma na celu wyeliminowanie ryzyka zatruć i zakażeń pokarmowych oraz chorób powstających wskutek spożycia żywności zanieczyszczonej mikrobiologicznie, chemicznie bądź fizycznie.
System HACCP jest nierozerwalnie związany z realizacją zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP,  Good Hygienic Practice) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP, Good Manufacturing Practice). 
W celu doskonalenia poziomu jakości usług oferowanych przez  Spółki z GK,  w roku 2013 wdrożony został system GMP+ B 4. Skrót GMP oznacza Good Manufacturing Practices czyli Dobre Praktyki Produkcyjne. Od nich rozpoczęło się tworzenie obecnego systemu GMP+ Feed Certification scheme. Wprowadzenie przez GK systemu GMP+ B 4 ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa transportu pasz i produktów paszowych oraz zapewnienie klientom i docelowo konsumentom gwarancji zrównoważonego oraz odpowiedzialnego społecznie transportu tego typu produktów, realizowanego przez Spółki z GK.
Znak jakości GMP+ International informuje, iż GK Trans Polonia gwarantuje Państwu solidność, najwyższą jakość, działalność opartą na zasadach równowagi i bezpieczeństwa. Oznacza również, że Grupa posiada i działa w oparciu o międzynarodowe standardy wymagane dla przemysłu paszowego.

Trans Polonia S.A. została również w 2014 roku członkiem europejskiego zrzeszenia firm petrochemicznych EPCA (The European Petrochemical Association).