» KONTAKT
Trans Polonia S.A.
Ul. Rokicka 16
83-110 Tczew

Sekretariat:
(+48) 58 533 90 15
fax (+48) 58 533 90 10Osoba do kontaktu:
Krzysztof Luks
krzysztof.luks@transpolonia.pl
Adres e-mail dla osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych przeznaczony do przesyłania powiadomień o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 596/2014):  
powiadomienia.mar@transpolonia.pl

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Kontakt:
Kontakt