Aktualności
2011-02-17

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz zaspokojeniu potrzeb klientów, zarząd Spółki Trans Polonia S.A. opracowuje program rozwoju funkcjonujący pod nazwą „Chemia Nowe Rynki 2011-13” który zakłada znaczące zwiększenie potencjału firmy w zakresie logistyki ciekłych chemikaliów. 

Program zakłada znaczne inwestycje między innymi w:  zwiększenie ilości jednostek transportowych, zwiększenie ilości biur zagranicznych, rozwój infrastruktury technicznej, IT, proces rekrutacji oraz szkolenia.

Wdrożenie programu ma na celu:

  • optymalizację obsługi klienta i zwiększenie elastyczności przewozowej
  • poprawę wizerunku firmy
  • poprawę jakości
  • obsługę zleceń transportowych w niezagospodarowanych obszarach
  • zwiększenie portfela klientów
  • umocnienie pozycji na rynku
  • zwiększenie przychodów i poprawę rentowności

W miarę postępu prac nad programem spółka będzie przekazywać kolejne informacje w tej sprawie