Aktualności
2017-12-15

Grupa Kapitałowa Trans Polonia znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów Ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2017 oraz QI 2017 organizowanego przez redakcję Forum Biznesu pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Zadaniem Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności jest upowszechnienie w działających na terytorium Polski firmach i instytucjach zasad CSR oraz identyfikacja i promocja firm i instytucji, dla których szczególnie ważne są zasady odpowiedzialnego biznesu. Trans Polonia została nagrodzona za zaangażowanie społeczne, stałe dążenie do budowania pozytywnych relacji z otoczeniem oraz działalność charytatywną i sponsorską. Kapituła Programu doceniła także politykę firmy jako pracodawcy oraz pozostałe pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa.

Najwyższa Jakość Quality International 2017 to kolejne wyróżnienie przyznane przez Forum Biznesu Grupie Kapitałowej Trans Polonia. Ten tytuł to potwierdzenie najwyższego poziomu standardów zarządzania oraz ukoronowanie działalności firmy w mijającym roku.  Godło QI wyróżnia firmy nowocześnie zarządzane, o wyraźnych przewagach konkurencyjnych oraz pozytywnym wizerunku. Celem programu Najwyższa Jakość QI jest identyfikacja firm, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Jest to największy konkurs jakościowy w Polsce organizowany pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.