Aktualności
2016-02-29

PKN ORLEN  i spółka TP, podmiot zależny firmy Trans Polonia, sfinalizowały dziś transakcję sprzedaży spółki ORLEN Transport, zgodnie z warunkami umowy zawartej w dniu 16 listopada 2015 roku. 

W wyniku zamknięcia transakcji spółka należąca do Trans Polonia stała się właścicielem 100% akcji ORLEN Transport, a wartość sprzedaży aktywów wyniosła 84,5 mln zł. Ostateczna cena skorygowana zostanie o różnice wynikające z aktualnego poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego ORLEN Transport, których szacunkowa wartość wyniesie około 4 mln zł. 

Sprzedaż aktywów transportowych, które pozostają poza obszarem działalności podstawowej jest zgodna ze strategią PKN ORLEN i ma na celu wzrost wartości Koncernu w perspektywie długoterminowej. Z kolei dla Grupy Trans Polonia zakup ORLEN Transport oznacza możliwość dalszego rozwoju specjalistycznych usług w zakresie transportu i logistyki na terenie całej Europy. 

ORLEN Transport S.A. z siedzibą w Płocku jest dostawcą usług transportu drogowego benzyn, JET, oleju napędowego oraz LPG. Działalność operacyjną prowadzi na terenie Polski, posiadając 23 bazy transportowe rozmieszczone na terenie całego kraju. Produkty przewożone są za pomocą nowoczesnej floty 223 zestawów przystosowanych do przewozu towarów niebezpiecznych. ORLEN Transport S.A. zatrudnia 582 pracowników, w tym 485 kierowców. Przychody spółki w 2015 roku wyniosły 128,7 mln zł, EBITDA 21,2 mln zł, a zysk netto 14,9 mln zł. Przychody ORLEN Transport S.A. generowane są głównie w oparciu o długoterminowe umowy z Grupą ORLEN i innymi koncernami petrochemicznymi, co zapewnia spółce stabilność przychodów i marż.