Aktualności
2020-10-29

Grupa Kapitałowa Trans Polonia została wyróżniona prestiżową nagrodą Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Najwyższa Jakość. Tytuł ten przyznawany jest polskim firmom, które za cel stawiają sobie promowanie najwyższych standardów w zarządzaniu oraz we współpracy z kontrahentami zagranicznymi na terenie naszego kraju i poza granicami Polski.

Konkurs Ambasador Polskiej Gospodarki organizowany jest od dwunastu lat przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Jego celem jest promocja Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego poprzez działalność rodzimych przedsiębiorców osiągających sukcesy na arenie międzynarodowej. Zadaniem konkursu jest również promowanie dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych oraz zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za wspieranie przedsiębiorczości, rozwój gospodarczy i promowanie naszego kraju.

Z uwagi na względy bezpieczeństwa i panujące obostrzenia gala wręczenia nagród nie została zorganizowana. W tym szczególnym czasie jakość usług, uwaga skierowana na względy bezpieczeństwa, a także wzajemne wsparcie i zaufanie między partnerami biznesowymi to najbardziej cenione wartości wyróżniające najlepsze firmy na rynku.