Aktualności
2013-05-28

‍Trans Polonia S.A. po raz pierwszy wzięła udział w edycji Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy”. 

Z radością informujemy, iż 28 maja 2013 otrzymaliśmy Pomorską Nagrodę Gryfa Gospodarczego 2013. Nagrodę z rąk Wiesława Byczkowskiego, Wicemarszałka Województwa Pomorskiego odebrał Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. 

Konkurs organizowany był po raz XIV pod auspicjami Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, której przewodniczył Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości pełniąca rolę doradcy marszałka województwa pomorskiego w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Rada, jako ciało doradcze skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych. W jej skład wchodzą 34 organizacje i instytucje. Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach: mikroprzedsiębiorstw, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo i duże przedsiębiorstwo. 

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw województwa pomorskiego poprzez prezentację i promowanie firm, które mają korzystny wpływ na rozwój gospodarczy województwa, a także upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie.

Na wyróżnienie mogą liczyć tylko dynamicznie działające firmy, które niezależnie od koniunktury odnotowują poprawę wyników finansowych, a ich działalność charakteryzuje się przejrzystością, uczciwością i ma szczególny wpływ na wizerunek oraz rozwój naszego regionu.