Aktualności
2011-11-09

Polityki rozwoju firmy nie trzeba bronić słowami, wystarczy zapoznać się z wynikami finansowymi spółki, które z kwartału na kwartał są coraz lepsze.

Porównując okresy z bieżącego oraz poprzedniego roku sytuacja wygląda bardzo dobrze. I tak w III kwartale br. Trans Polonia S.A. wypracowała 2.359 tys. zł zysku na działalności operacyjnej, co jest wynikiem o blisko 39% większym niż w całym pierwszym półroczu 2011 roku, kiedy to wyniósł 1.698 tys. zł i o 170% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Co ważne dla inwestorów porównanie wyników w dłuższych okresach wypada bardzo zachęcająco. Porównując okres od początku tego roku, w którym spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 31.737 tys. zł z analogicznym okresem roku poprzedniego, kiedy przychód wyniósł 15.846 tys. zł to ponad 100% dynamika wzrostu.

Co ważniejsze rośnie również rentowność i tak zysk netto spółki po trzech kwartałach 2011 roku wyniósł 3.448 tys. zł., co stanowi ponad trzykrotność zysku netto za cały rok 2010 (wyniósł 1.146 tys. zł.).

Na bardzo dobre wyniki spółki składa się kilka czynników:

  • Rozwój transportu chemikaliów płynnych w szczególności na długich dystansach łączących Europę Zachodnią z Europa Wschodnią.
  • Systematyczny rozwój transportu intermodalnego, łączącego różne formy transportu (kołowy, kolejowy, morski), gdzie Spółka może pochwalić się największą dynamiką rozwoju wśród działań Spółki. Dodatkowymi atutami tego rodzaju transportu porównując go z klasycznym transportem kołowym są: jego zdecydowanie mniejszy wpływ na degradację środowiska, bezpieczeństwo oraz co ważne dla wyników finansowych jego wyższa rentowność. W tym segmencie spółka bardzo silnie się rozwija, systematycznie powiększając rynek oraz nawiązując kontakty handlowe z nowymi klientami.
  • Prowadzenie zintensyfikowanej polityki inwestycyjnej, o której Spółka informowała już niejednokrotnie w komunikatach prasowych.