Aktualności
2016-03-23

23 marca 2015 r. w Hotelu Radisson Blue w Warszawie odbyła się uroczysta Gala, podczas której wręczone zostały statuetki oraz dyplomy JAKOŚĆ ROKU 2014.

Po raz pierwszy również Trans Polonia została doceniona i wyróżniona tytułem JAKOŚĆ ROKU 2014 w kategorii USŁUGA.  

„Jakość Roku” jest to największy w Polsce konkurs oceniający działania projakościowe polskich przedsiębiorstw. Poza oceną standardów, merytorycznych wskaźników jakościowych, wprowadzonych i stosowanych procedur, systemów, otrzymanych certyfikatów i atestów, komisja poddaje ocenie działania proekologiczne oraz innowacyjność przedsiębiorstwa. Ocenia również zaangażowanie pracowników w system kontroli jakości, rolę i miejsce polityki jakościowej w misji i celach rozwojowych przedsiębiorstwa.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem European Organization for Quality z siedzibą w Brukseli.