Aktualności
2014-10-06

Z przyjemnością informujemy, że Trans Polonia została nominowana do tytułu „Jakość Roku 2014”.

„Jakość Roku” jest to największy w Polsce konkurs oceniający działania projakościowe polskich przedsiębiorstw. Poza oceną standardów, merytorycznych wskaźników jakościowych, wprowadzonych i stosowanych procedur, systemów, otrzymanych certyfikatów i atestów, komisja poddaje ocenie działania proekologiczne oraz innowacyjność przedsiębiorstwa. Ocenia również zaangażowanie pracowników w system kontroli jakości, rolę i miejsce polityki jakościowej w misji i celach rozwojowych przedsiębiorstwa.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem European Organization for Quality z siedzibą w Brukseli.

O programie