Aktualności
2019-03-18

OTP S.A. rozpoczęła realizację 5-letniego kontraktu dla spółki LOTOS Paliwa, w ramach którego będzie obsługiwać przewozy paliw w 5 lokalizacjach w północno-wschodniej i centralnej części kraju. Kontrakt przewiduje realizację usługi z wykorzystaniem nowoczesnych systemów zdalnego nadzoru przewozu towarów niebezpiecznych.

 

Dla OTP S.A., spółki z Grupy Trans Polonia, wiodącego operatora oferującego przewozy cysternowe paliw płynnych, surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych,nawiązanie współpracy z gdańskim koncernem stanowi przejaw umacniania pozycji lidera na rynku transportu towarów niebezpiecznych.

 

W postępowaniu przetargowym postawione zostały przewoźnikom wysokie wymagania dotyczące potencjału operacyjnego, standardów technicznych sprzętu dedykowanego do obsługi kontraktu, a także nowoczesnych systemów zdalnego nadzoru przewozu. OTP z siedzibą w Płocku spełniło wszystkie wymagania i będzie obsługiwać przewozy paliw w 5 lokalizacjach w północno-wschodniej i centralnej części kraju. Spółka dzięki nawiązanej współpracy dodatkowo umocni pozycję lidera rynku przewozów cysternowych płynnych paliw w kraju i w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Wszystkie zestawy dedykowane do obsługi kontraktu będą wyposażone w nowoczesny systemy plomb elektronicznych i kontroli rozładunku ( SPDS ) oraz wideo monitoringu pozwalające na monitorowanie on-line procesów załadunku, realizacji przewozu i rozładunku. Ponadto OTP wyposażyła flotę w nowe funkcjonalności mobilnej aplikacji, które umożliwiają, dzięki połączeniom satelitarnym GPS, bieżące zarządzanie różnymi strumieniami prac w procesie realizacji usługi oraz monitorowanie jej prawidłowości i bezpieczeństwa przewozów.