ENDE
Aktualności
2011-01-19

Warszawa, 19 stycznia 2011r. – Trans Polonia S.A. - specjalistyczna firma transportowa zajmującą się transportem mas bitumicznych oraz produktów chemicznych podała wstępnie wyliczone przychody ze sprzedaży za miniony 2010 rok. Wynika z nich, że w 2010 roku wygenerowała 22,6 mln zł przychodów ze sprzedaży co stanowi wzrost o 76% w stosunku do roku 2009.

-„Możemy stwierdzić, iż rok 2010 był rokiem rekordowym pod względem uzyskiwanych przez Spółkę przychodów. Przychody ze sprzedaży w grudniu 2010 roku wyniosły ponad 1,1 mln zł, a według wstępnych wyliczeń w całym 2010 roku osiągnęły około 22,6 mln zł. Grudzień był szczególnie udany pod względem obrotów w obszarze przewozów płynnych ładunków chemicznych, gdzie udało nam się pozyskać kilku nowych klientów oraz znacząco rozwinąć rynki wschodnie. Nawet zdecydowany atak zimy nie powstrzymał nas od osiągnięcia w 2010 roku rekordowych przychodów w segmencie transportu asfaltów, który to obszar szczególnie podatny jest na sezonowość i niskie temperatury. Nasza prognoza opublikowana w prospekcie emisyjnym zakładała 21,1 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2010 roku. Tym samym przekroczyliśmy prognozowane przychody o ok. 7 %.” mówi Krzysztof Luks, Członek Zarządu Trans Polonia S.A.

Trans Polonia S.A. zadebiutowała 25 listopada 2010 roku na rynku głównym GPW. Debiut poprzedziła publiczna emisja akcji skierowana do inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, z której Spółka pozyskała 4,18 mln zł.

      ***

Trans Polonia S.A. – to specjalistyczna firma transportowa zajmującą się transportem mas bitumicznych oraz produktów chemicznych przy wykorzystaniu autocystern oraz tankkontenerów. Spółka świadczy usługi w zakresie przewozu ładunków i kompleksowego organizowania procesu logistycznego dla swoich Zleceniodawców. Klientami Trans Polonia S.A. są największe przedsiębiorstwa z branży petrochemicznej. 

Więcej: http://www.transpolonia.pl