Aktualności
2016-07-21

Trans Polonia S.A., czołowy operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, osiągnął w czerwcu 17,8 mln zł przychodów ze sprzedaży. Oznacza to roczną dynamikę rzędu 221 proc., wynikającą przede wszystkim z akwizycji paliwowej Spółki Orlen Transport oraz w mniejszym stopniu – z dobrej koniunktury na rynku transportu płynnej chemii w relacjach międzynarodowych.

Wejście na rynek przewozu paliw dla Grupy Trans Polonia wiąże się z istotnym wzrostem skali prowadzonego biznesu. Narastająco przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły 73,4 mln zł i były wyższe o 163 proc. w relacji do analogicznego okresu sprzed roku (27,9 mln zł) - mimo nieujęcia rezultatów nowego nabytego podmiotu z pierwszych dwóch miesięcy roku (konsolidacja rozpoczęła się 1 marca). Od momentu rozpoczęcia konsolidacji, sprzedaż Grupy notuje silne wzrosty r/r, ale co ważne przychody rosną także w ujęciu miesięcznym – w ok. 6-7 proc. tempie.

– Mamy za sobą kolejny udany miesiąc. Staramy się jak najlepiej wykorzystać nowe drogi rozwoju i wzrost skali działalności, co widzimy w wysokości czerwcowych przychodów ze sprzedaży. Największy udział we wzroście ma segment paliwowy, co jest naturalne po dokonanej akwizycji, ale również organicznie rozwijają się nasze usługi przewozów produktów chemicznych, spożywczych i asfaltów – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Szeroki zakres oferty w ramach transportu płynnych towarów wraz z solidnym parkiem logistycznym i doświadczeniem w wieloletniej perspektywie tworzy przez Grupą Trans Polonia szansę na osiągnięcie istotnej pozycji na europejskim rynku transportu cysternowego, szczególnie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

O Spółce

Trans Polonia to czołowy operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. 29 lutego 2016 roku Trans Polonia objęła kontrolę nad 100 proc. akcji Orlen Transport S.A. i stała się liderem w Polsce, świadczącym usługi 

w zakresie transportu drogowego paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET).

OTP (nowa nazwa Orlen Transport w ramach Grupy) obecnie dostarcza paliwo do ponad 1,4 tys. stacji 

GK Orlen - a łącznie do ok. 2 tys. miejsc w Polsce (Shell, pozostali klienci). Podmiot dysponuje 

23 terminalami paliwowymi, a jego włączenie powiększyło flotę Grupy o 223 specjalistyczne pojazdy cysternowe.

Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.