Aktualności
2016-10-20

Trans Polonia S.A., wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, osiągnął we wrześniu 2016 roku 17,84 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w relacji rocznej oznacza dynamikę rzędu 171 proc. (6,58 mln zł rok wcześniej). W całym III kwartale bieżącego roku sprzedaż Grupy wyniosła 53,05 mln zł, wobec 18,05 mln zł wypracowanych w okresie lipiec-wrzesień 2015 roku (+194 proc.).

Skokowy wzrost sprzedaży będący efektem akwizycji Orlen Transport w ostatnim czasie jest dodatkowo wspierany przez nowe regulacje ograniczające szarą strefę na rynku paliw oraz dobrą sytuację na rynku międzynarodowych przewozów płynnej chemii. W I półroczu sprzedaż Grupy w tym obszarze wzrosła o ponad 25 proc., a ponad 2/3 dystansów realizowanych poza Polską.

Pozytywna dynamika usług transportu płynnych surowców chemicznych wynika ze sprzyjających warunków rynkowych, ale i powoli odczuwalnej naszej silniejszej pozycji przetargowej wynikającej ze wzrostu skali działalności. To jest już widoczne, ale przede wszystkim może zaowocować nowymi większymi kontraktami w 2017 roku. Drugim czynnikiem wspierającym nasz biznes są nowe przepisy istotnie redukujące działalność szarej strefy na rynku paliwowym w Polsce – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Funkcjonujący od 1 sierpnia 2016 roku tzw. „Pakiet paliwowy” przyczynił się do spadku podaży paliw pochodzących z szarej strefy, poprzez m.in. konieczność uregulowania podatku VAT w ciągu 5 dni, bądź wymóg sprzedaży paliw tylko przez podmioty mające siedzibę w Polsce lub zarejestrowane firmy zagraniczne. Skutkiem nowelizacji prawa jest wzrost hurtowej sprzedaży oleju napędowego i benzyny przez duże koncerny paliwowe, m.in. PKN ORLEN. To może przekładać się na wyższe wolumeny paliw, transportowane przez Grupę Trans Polonia.

O Spółce

Trans Polonia to czołowy operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. 29 lutego 2016 roku Trans Polonia objęła kontrolę nad 100 proc. akcji Orlen Transport S.A. i stała się liderem w Polsce, świadczącym usługi w zakresie transportu drogowego paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET).

OTP (nowa nazwa Orlen Transport w ramach Grupy) obecnie dostarcza paliwo do ponad 1,4 tys. stacji GK Orlen - a łącznie do ok. 2 tys. miejsc w Polsce (Shell, pozostali klienci). Podmiot dysponuje 23 terminalami paliwowymi, a jego włączenie powiększyło flotę Grupy o 223 specjalistyczne pojazdy cysternowe.

Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.

 

 

 

Kontakt dla mediów:

Trans Polonia Group

Agata Luboradzka-Liss

+48 601 491 131

all@transpolonia.pl

 

InnerValue Investor Relations

Marcin Grzejszczak

+48 516 091 124

m.grzejszczak@innervalue.pl