Aktualności
2022-02-08

W styczniu br. Grupa Kapitałowa Trans Polonia zanotowała znaczący wzrost udziału transportu zagranicznego. Udział ten przekroczył próg 80%, co stanowi dla firmy nowy rekord w tym obszarze.

Nieodłącznym elementem biznesowej strategii Trans Polonii jest zwiększanie udziału na rynkach zagranicznych, które oferują w zasadzie nieograniczone możliwości rozwoju. Spółka regularnie wprowadza nowe działania w tym zakresie, a rekordowy udział eksportu usług w pierwszym miesiącu bieżącego roku jest dowodem na to, że starania te odnoszą zamierzony skutek –potwierdza Dariusz Cegielski Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Wspomniany wyżej wzrost Trans Polonia zawdzięcza wielu czynnikom. Bez wątpienia można tu wspomnieć o długofalowych, rozpoczętych już w 2017 roku, planach rozwojowych obejmujących wzrost organiczny (m.in. inwestycje w tabor, zaplecze IT oraz najnowsze technologie) oraz akwizycje podmiotów uzupełniających kompetencje transportowe Grupy TPG na rynkach zagranicznych.

TPG swój potencjał buduje przede wszystkim poprzez ciągłe unowocześnianie floty transportowej oraz poszerzanie taboru o nowe jednostki transportowe. Dzisiaj firma dysponuje 430 jednostkami transportowymi do przewozu płynnych chemikaliów, paliw, mas bitumicznych i produktów spożywczych. Ogromne znaczenie odgrywają także dbałość o najwyższą jakość usług, bezpieczeństwo przewozu i dopasowywanie oferty do potrzeb klientów. Szeroki wachlarz usług i elastyczne odejście pozwalają Trans Polonii budować solidne relacje z wiodącymi Partnerami sektora petrochemicznego.

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, iż pod koniec 2021 roku, do struktur Grupy dołączyła belgijska spółka J.Deckers & Zn NV, dzięki której TPG jeszcze lepiej dociera do klientów z kluczowego dla europejskiego rynku chemicznego obszaru portów ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia). Deckers jest spółką transportową o ponad 50-letniej historii specjalizującą się w transporcie płynnych ładunków chemicznych na terenie Europy Zachodniej. Do Grupy Trans Polonia wniósł  tabor 30 zestawów transportowych do przewozu produktów chemicznych oraz nowoczesną bazę transportową z zapleczem serwisowym oraz specjalistyczną myjnią.

Ambicją Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 2022 roku jest konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej oraz utrzymanie wzrostu skali działalności szczególnie na rynkach zagranicznych.

Działania firmy podjęte od początku nowego roku z pewnością przyczynią się do rozwoju tego segmentu działalności Grupy TPG.