Aktualności
2011-04-17

‍Trans Polonia S.A. wyróżniona - zajeliśmy trzecie miejsce w rankingu Skrzydła Biznesu,

którego organizatorem jest Dziennik Gazeta Prawna i jest przygotowywany przy współpracy z HBI Polska, wiodącym dostawcą biznesowych bazdanych B2B oraz D&B Poland, która na potrzeby rankingu zestawia dane finansowe uwzględnionych w klasyfikacji przedsiębiorstw. Dodatkowo wszystkie sklasyfikowane firmy weryfikowane są przez Krajowy Rejestr Długów. Proces wyłonienia zwycięzców przebiegł dwustopniowo. W pierwszej fazie z bazy danych HBI Polska zostają wytypowane przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich firm, którychobrót nie przekroczył 200 mln zł a zatrudnienie 250 pracowników. W drugiej fazie wyłonione zostały te firmy, które są firmami o minimalnym ryzyku współpracy, w latach 2009 / 2010 wykazały się dodatnią dynamiką wzrostu sprzedaży, nie są w stanie upadłości i likwidacji, terminowo złożyły do KRS sprawozdania finansowe za ostatni rok obrachunkowy.

Na zdjęciu od lewej:

Pan Krzysztof Płachta - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Luks - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Pani Eliza Gołąbiewska - Prokurent