Aktualności
2017-10-12

Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie społeczne dotyczące kształcenia uzupełniającego, skierowanego do pracowników, którzy nie posiadają kwalifikacji do podjęcia pracy w zawodzie kierowcy materiałów niebezpiecznych, Spółka OTP uruchomiła interdyscyplinarny projekt edukacyjny o nazwie Szkoła Kierowców.

Celem projektu jest umożliwienie zdobycia wymaganych przez prawo kwalifikacji a zarazem podjęcie pracy w OTP SA na stanowisku kierowcy ADR. Jego innowacyjność przejawia się w połączeniu działań o charakterze stricte edukacyjnym z działaniami pracodawcy zapewniającego miejsca pracy.

„Szkoła kierowców” jest ponadto atrakcyjną odpowiedzią na panujący obecnie na rynku deficyt pracowników posiadających pełne uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku kierowcy ADR. Jej uruchomienie pozytywnie wpłynie na procesy rekrutacyjne realizowane w naszej spółce a zarazem pozwoli na dedykowane do specyfiki działalności spółki wyszkolenie pracownika, który będzie już podczas procesu edukacyjnego poznawał specyfikę transportu paliw płynnych i LPG.

Projekt skierowany przede wszystkim  do osób, które z powodu trudności w znalezieniu pracy w obecnym zawodzie rozważają przekwalifikowanie na inny zawód, jak również do osób pierwszy raz podejmujących decyzję o wyborze zawodu.

Projekt zakłada pomoc finansową Spółki w zdobyciu prawa jazdy kategorii C+E oraz wszelkich innych uprawnień umożliwiających pracę przy przewozie materiałów niebezpiecznych ADR, ze szczególnym naciskiem na system dedykowanego specjalistycznego systemu szkolenia w zakresie transportu paliw oraz gazu płynnego (LPG).

Umożliwienie kandydatowi zdobycia w jednym miejscu specjalistycznych uprawnień, bez konieczności kończenia różnych kursów oraz ukierunkowanie dodatkowo programu dydaktycznego na zagadnienia dotyczące realizacji przewozu towarów niebezpiecznych stanowi jedyną obecnie na rynku ofertę edukacyjną połączoną z gwarancją zatrudnienia.