Aktualności
2022-12-15

Trans Polonia po raz kolejny uzyskała tytuł Firmy Dobrze Widzianej, zostając Laureatem XIII edycji Konkursu.

„Firma Dobrze Widziana” to konkurs ogólnopolski, którego organizatorem jest Business Centre Club. Jego głównym celem jest, m.in. szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności, dlatego oceny Kandydatów dokonuje się na podstawie ich działań w zakresie CSR. Szczególną uwagę zwraca się tu na wdrożoną przez firmy strategię biznesu społecznie odpowiedzialnego, politykę wobec pracowników, czy działania charytatywne oraz te w zakresie ochrony środowiska.

Trans Polonia od lat wdraża strategię CSR, wspierając młode talenty, instytucje charytatywne oraz dbając o minimalizowanie negatywnego odziaływania na środowisko naturalne. Przykładowymi działaniami Grupy w tym zakresie jest, np. wsparcie młodych talentów sportowych, czy wydarzeń kulturalnych, organizowanych dla społeczności lokalnej. Trans Polonia dba także o rozwój swoich pracowników, przez chociażby kursy i szkolenia, a także o środowisko, korzystając z paneli fotowoltaicznych czy dbając o nowoczesną, w pełni spełniającą najwyższą europejską normę emisji spalin flotę.

Zdobycie przez GK kolejnej nagrody za działania CSR stanowi doskonałe potwierdzenie tego, że działania te są na stałe wpisane w strategię biznesową Trans Polonii.