Aktualności
2016-08-22

Trans Polonia S.A., wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, odnotował w lipcu 17,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w ujęciu rocznym oznacza dynamikę bliską 200 proc. Skokowy wzrost to skutek akwizycji Orlen Transport, jak również dobrej sytuacji rynkowej w segmencie transportu płynnych towarów chemicznych.

Przychody ze sprzedaży w lipcu 2015 r. wyniosły 5,8 mln zł, a narastająco w ciągu sześciu miesięcy od początku minionego roku – 33,8 mln zł. Analogiczne dane z ostatnich siedmiu miesięcy 2016 r. oznaczają wzrost o 169 proc. – Grupa wypracowała 90,8 mln zł, choć konsolidacja nabytego podmiotu nie rozpoczęła się z początkiem roku (dane konsolidowano od 1 marca). Trans Polonia osiąga pierwsze synergie w ramach rozszerzenia palety usług o przewóz paliw płynnych.

W lipcu, następnym dobrym miesiącu dla Trans Polonii, kontynuowaliśmy nasze starania ku osiągnięciu jak najwyższej sprzedaży, zarówno w obszarze transportu paliw w ramach spółki OTP, jak i w usługach przewozu płynnej chemii, produktów spożywczych i mas bitumicznych. Ostatni miesiąc jak i III kwartał to sezonowo najbardziej intensywny okres dla naszej branży jak i Spółki, co pozwala oczekiwać pozytywnych rezultatów w kolejnych miesiącach – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Długoterminowym zamierzeniem Spółki jest osiągnięcie wiodącej pozycji na europejskim rynku przewozów cysternowych, zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Pomóc temu może posiadanie już teraz szerokiego zakresu oferty w zakresie transportu płynnych towarów oraz solidne doświadczenie i nowoczesne zasoby logistyczne.