Aktualności
2024-05-21

21.05.2024 r. w Oxford Tower w Warszawie odbył się wielki finał konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki, którego Laureatem, po raz kolejny, została Trans Polonia. Spółka wyróżniona została w kategorii Marka Europejska.

Ambasador Polskiej Gospodarki to konkurs z wieloletnią tradycją, prowadzony przez Business Centre Club i objęty honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Jego głównym zadaniem jest promowanie przedsiębiorców sukcesywnie rozwijających się na rynkach zagranicznych, a także promocja wysokich standardów ekonomiczno-finansowych i dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych. Jak mówi Organizator, Program ten „wspiera dobry wizerunek polskiego przedsiębiorcy, przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju, przyciąga inwestorów oraz buduje kapitał zaufania wobec Polski i Polaków”.

 

MARKA EUROPEJSKA

Marka Europejska to wyróżnienie przyznawane tym firmom, które od lat odnoszą kolejne sukcesy na rynku Europy i budują dobry wizerunek polskich przedsiębiorstw za granicami naszego kraju. Nagrodzone przedsiębiorstwa kojarzone są z najwyższą jakością, odpowiadającą standardom europejskim.

 

Działania Trans Polonii na rynkach Zachodniej Europy są coraz skuteczniejsze. W 2023% Grupa po raz kolejny zwiększyła udział eksportu w ogólnych przychodach, który wyniósł już 78% - to o cztery punkty procentowe więcej niż w roku poprzednim. Wzrósł także potencjał segmentu przewozu płynnych chemikaliów i płynnych produktów spożywczych, które realizowane są właśnie na rynkach zachodnich. Niezawodna jakość, elastyczność i doświadczenie tworzą sukces firmy i pozwalają na budowanie swojej silnej pozycji na rynku nie tylko polskim, ale i międzynarodowym.