Aktualności
2017-02-08

Grupa Kapitałowa Trans Polonia jednogłośną decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności otrzymała tytuły Dobrej Firmy i Dobrego Pracodawcy 2016 roku. Programu organizowany jest przez redakcję Forum Biznesu pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. 

Trans Polonia została doceniona m.in. za działania związane z wdrażaniem zasad Odpowiedzialnego Biznesu, dużym zaangażowaniem społecznym i budowaniem dobrych relacji z różnymi grupami interesariuszy, również z pracownikami. Tytuł laureata programu potwierdza status firmy – jako solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia – z którą warto się związać i współpracować.

Program Dobra Firma i Dobry Pracodawca ma za zadanie upowszechnienie w działających na terytorium Polski firmach i instytucjach zasad Odpowiedzialnego Biznesu. Równocześnie ma na celu wskazanie Liderów w zakresie realizacji założeń CSR. Podstawowe kryteria wyboru to m.in. stopień zaangażowania firm w działalność charytatywną, sponsorską, realizowaną politykę firmy jako pracodawcy oraz inne pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa.