Aktualności
2017-10-13

Grupa Trans Polonia znalazła się w czołówce firm z branży transportowo-logistycznej według tegorocznych ogólnopolskich rankingów publikowanych przez najważniejsze opiniotwórcze tytuły prasowe. TPG zajęła pierwsze miejsce w zakresie dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży na tle całej branży TSL i 2 miejsce zaraz po Lotos Kolej w zakresie transportu płynnych ładunków*. Grupa zamierza konsekwentnie zwiększać skalę działalności (zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych) przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi klienta.

W rankingu Dziennika Gazeta Prawna (podsumowującego działalność całej branży TSL wg kryterium wielkości przychodów ze sprzedaży) Grupa Trans Polonia uplasowała się na 32 miejscu, co oznacza wzrost aż o 14 pozycji w relacji do ubiegłorocznej edycji. Skokowy wzrost sprzedaży jednocześnie przyniósł Grupie 1 miejsce pod względem dynamiki (+182 proc.) na tle wszystkich analizowanych firm. Na uwagę zasługuje fakt, iż przychody TPG w kryteriach rankingowych dotyczą tylko dwóch kategorii, tj. transport i spedycja, gdzie większość wyżej notowanych podmiotów oprócz ww. dwóch aspektów osiąga sprzedaż z większego zakresu usług (m.in. magazynowie, usługi celne, zarządzanie frachtem, czy obsługa logistyczna e-commerce).

Ranking Gazety Finansowej prezentuje takie same pozycje jak zestawienie DGP, co podkreśla wagę  i wiarygodność osiągniętych rezultatów.

Ostatnie lata w Grupie Trans Polonia to nieustanny wzrost pozycji konkurencyjnej, zasięgu działalności, kompetencji oraz know how. Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych wyników, jednocześnie chcemy konsekwentnie rozwijać się, szczególnie na rynkach zagranicznych. Według naszej analizy, pod względem skali przychodów jesteśmy już drugą, zaraz po Lotos Kolej, firmą świadczącą usługi w zakresie specjalistycznej logistyki płynnych towarów na polskim rynku, a analizując całą branżę firm, dla których główną osią biznesu jest ‘transport’, plasujemy się na wysokim 11-miejscu –powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

W rankingu Rzeczpospolitej, analizującej znacznie szerszy zakres firm, prowadzących bardzo różnorodną działalność (oprócz klasycznej branży TSL, brano pod uwagę m.in. Pocztę Polską, czy PKP Intercity itd.) Trans Polonia osiągnęła 42 miejsce, zwiększając je o 37 pozycji w porównaniu z edycją z 2016 r. W pierwszej 50-największych firm nie istnieje inne przedsiębiorstwo z tak dużym wzrostem. Warto podkreślić, że TPG, w porównaniu z pozycją innych firm wykorzystujących ciągniki siodłowe w transporcie drogowym (Delta Trans, Regesta, Mexem, Dartom), cechuje się dużo wyższą efektywnością działalności pod względem dochodowości.

 

*na podstawie analizy własnej danych zawartych w rankingu DGP.