Aktualności
2017-05-22

Spółka Trans Polonia wypracowała w kwietniu 16,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (+7 proc.), co oznacza wzrost zarówno w segmencie paliwowym (+8 proc.)., jak i segmencie produktów chemicznych, spożywczych i mas bitumicznych (+5 proc.). Pozytywna dynamika konsumpcji krajowej paliw płynnych i LPG, ożywienie w inwestycjach drogowych i dalsze sukcesywne umacnianie pozycji rynkowej w przewozach płynnej chemii w relacjach międzynarodowych to czynniki decydujące o dobrych odczytach minionego miesiąca.

Narastająco w okresie styczeń-kwiecień 2017 r., orientacyjne przychody ze sprzedaży wyniosły 65,7 mln zł (wobec 38,8 mln zł w analogicznym okresie sprzed roku). Na uwagę zasługuje głównie silny wzrost (+24%) sprzedaży segmentu transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych, który wygenerował 22,3 mln zł sprzedaży.

–Wstępne kwietniowe dane sprzedaży pokazują, że nie bazujemy tylko na dotychczasowej skali działalności OTP, ale potrafimy wygenerować organiczny wzrost w tym segmencie.  Ważną składową wyższych przychodów jest utrzymująca się od kilku kwartałów, korzystna dynamika w segmencie przewozów płynnych ładunków chemicznych na trasach międzynarodowych. Z kolei na rynku logistyki mas bitumicznych, widzimy ewidentne oznaki ożywienia i to także obszar, który w kolejnych miesiącach może odznaczać się pozytywnie – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Trans Polonia 16 marca 2017 r. zaprezentowała założenia Planu Inwestycyjnego na lata 2018-2020. Wzrost floty własnych ciągników i naczep-cystern o ponad 140 jednostek umożliwi Spółce odpowiedzieć na coraz wyższy popyt na oferowane usługi. Realizacja Programu rozpocznie się w II połowie 2017 r., a jego efekty będą widoczne w wynikach finansowych począwszy od kolejnego roku obrotowego. Grupa zakłada nabycie 56 cystern chemicznych, 40 cystern paliwowych i LPG oraz 10 cystern bitumicznych, a także 40 ciągników siodłowych o łącznej wartości ok. 55,8 mln zł. Program obejmuje także przeznaczenie części środków (ok. 6,2 mln zł) na wzrost kapitału obrotowego.

 

O Spółce

Trans Polonia to czołowy operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. 29 lutego 2016 roku Trans Polonia objęła kontrolę nad 100 proc. akcji Orlen Transport S.A. i stała się liderem w Polsce, świadczącym usługi w zakresie transportu drogowego paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET).

OTP (nowa nazwa Orlen Transport w ramach Grupy) obecnie dostarcza paliwo do ponad 1,4 tys. stacji GK Orlen - a łącznie do ok. 2 tys. miejsc w Polsce (Shell, pozostali klienci). Podmiot dysponuje 23 terminalami paliwowymi, a jego włączenie powiększyło flotę Grupy o 223 specjalistyczne pojazdy cysternowe.

Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.

 

Kontakt  dla mediów:

Trans Polonia Group

Agata Luboradzka-Liss

+48 601 491 131

all@transpolonia.pl

 

 

InnerValue Investor Relations

Marcin Grzejszczak

+48 516 091 124

m.grzejszczak@innervalue.pl