Aktualności
2014-09-05

Mamy zaszczyt poinformować, iż TRANS POLONIA zdobyła tytuł Krajowego Zwycięzcy (National Champion) w kategorii RSM Przedsiębiorca Roku i będzie reprezentować Polskę w European Business Awards 2014/15. Grupa rywalizowała z najlepszymi przedsiębiorstwami w kraju. To wielki sukces i ogromne wyróżnienie dla Pana Prezesa oraz całego zespołu Trans Polonia.

Lista wszystkich krajowych zwycięzców w Europie jest już dostępna na stronie internetowej European Business Awards: www.businessawardseurope.com

Wybrani Zwycięzcy Krajowi  przechodzą do  drugiego etapu konkursu, gdzie będą ubiegać się o prestiżową nagrodę Ruban d'Honneur w różnych kategoriach. Rygorystyczna ocena uczestników i wyłaniania laureatów sprawia, że przynależność do grona firm wyróżnionych w konkursie European Business Awards stała się jednym z najbardziej pożądanych wyrazów uznania dla biznesów w Europie. 

European Business Awards jest niezależnym programem, istniejącym od 2006 roku. Ideą konkursu EBA jest promocja przedsiębiorstw wyróżniających się innowacyjnością, doskonałością biznesową i zrównoważonym rozwojem. Zwycięzców doceniono przede wszystkim za sukcesy, innowacje, etyczne podejście do biznesu, a także działania PR i kondycję finansową.