Aktualności
2023-10-11

Tegoroczne spotkanie europejskiego zrzeszenia firm petrochemicznych EPCA (The European Petrochemical Association) odbyło się w dniach 25-28.09 w Wiedniu. Trans Polonia, jak co roku, była obecna na tym najważniejszym dla rynku chemikaliów wydarzeniu.

To właśnie tam liderzy branży zgromadzili się wokół tematu "Współpraca dla Wpływu". W ciągu intensywnych czterech dni spotkań, skupiono się szczególnie na kwestiach związanych z bezpieczeństwem energetycznym oraz zrównoważonym rozwojem.

Wiodącymi tematami były także inwestowanie w przemysł petrochemiczny i perspektywy dla branży w Europie, biorąc pod uwagę wpływ wysokich kosztów energii i surowców oraz rosnących regulacji. Nie zabrakło również rozmów na temat współpracy w branży oraz optymalnego wykorzystania dostępnych technologii.

Poza panelami dyskusyjnymi spotkanie EPCA dla firm z sektora petrochemicznego było możliwością do indywidualnych rozmów, omówienia potencjalnej współpracy i wspólnych celów biznesowych.

To wydarzenie co roku organizowane w jednym z krajów Europy stanowi centrum wymiany wiedzy, doświadczeń oraz prezentacji najlepszych praktyk w zakresie odpowiedzialnego zarządzania biznesem i tworzenia zrównoważonych łańcuchów dostaw. Dodatkowo, potwierdza, że wspólne wysiłki są kluczowe dla wywierania pozytywnego wpływu w  branży petrochemicznej. W tym roku w spotkaniu EPCA udział wzięło ponad 3000 osób.