Aktualności
2022-01-31

29.01.2022  w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Lider Polskiego Biznesu 2020”. Trans Polonia po raz ósmy uhonorowana została Diamentem do Statuetki Lidera, którą zdobyła w 2013 roku. Nagrodę odebrał Pan Prezes – Dariusz Cegielski:

Biorąc pod uwagę wyjątkowość tego okresu jesteśmy bardzo dumni z osiągniętych wyników. Czynniki niezmiennie warunkujące stabilność i konsekwentny rozwój Grupy to współpraca z przemysłem petrochemicznym, mniej wrażliwym na ewentualne krótkotrwałe spowolnienie ekonomiczne, wysoka specjalizacja i sprawność operacyjna, a także dbałość o relacje i zróżnicowane portfolio klientów.”

Konkurs „Lider Polskiego Biznesu” od lat organizowany jest przez Business Centre Club. Jeden z jego głównych celów to wyróżnienie przedsiębiorstw, które osiągają najlepsze wyniki ekonomiczne, cechują się respektowaniem zasad etyki prowadzenia biznesu oraz angażują się w rozwój gospodarczy kraju. Ocenie podlega także prowadzenie przez firmę działalności społecznej i charytatywnej.

Zgodnie z zasadami, firmy, które uzyskały tytuł Lidera Polskiego Biznesu w jednej z poprzednich edycji konkursu, w kolejnych latach mogą ubiegać się o przyznanie Diamentu do Złotej Statuetki. Zostają ją nagrodzone przedsiębiorstwa, które utrzymały lub umocniły swoje działanie na rynku.