Aktualności
2012-09-20

Magazyn Strefa Gospodarki, ogólnopolski dodatek do Dziennika Gazety Prawnej, uhonorował Trans Polonię S.A. tytułem Odpowiedzialny Pracodawcy - Lider HR 2012. Celem programu jest upowszechnianie oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi. 

Program adresowany jest do firm prowadzących swoją działalność na terenie Polski i cechujących się szczególna dbałością o warunki pracy i rozwój pracowników. Głównym kryterium wyboru laureatów Programu jest szeroko rozumiana jakość zatrudnienia, w skład której wchodzą m.in. takie czynniki jak:

  •             przestrzeganie prawa pracy
  •             przestrzeganie przepisów BHP
  •             możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników
  •             dynamika rozwoju kadry
  •             reputacja podmiotu gospodarczego
  •             dynamika zatrudnienia
  •             system motywacyjny
  •             działania na rzecz lokalnej społeczności

Przyznanie tytułu Odpowiedzialny Pracodawca 2012 - Lider HR jest potwierdzeniem wiarygodności i odpowiedzialności społecznej spółki oraz dowodem, że realizowana polityka personalna przynosi wymierne skutki stawiając Trans Polonię w czołówce najlepszych firm w Polsce.