Aktualności
2011-03-14

Firma Trans Polonia S.A. planuje rozwój oferty usług w zakresie transportu chemii ciekłej w celu dalszej ekspansji na rynki krajów Europy Zachodniej. Spółka chce powiększyć bazę transportową o kolejne specjalistyczne jednostki transportowe oraz zintensyfikować działania pro-sprzedażowe.    

Dobre widoki na skokowy wzrost sprzedaży w kolejnych latach

W związku z dynamicznym rozwojem rynku usług transportowych chemii płynnej w Europie, Zarząd spółki Trans Polonia przygotował strategię rozwoju w tym segmencie rynku na lata 2011-2013. W ocenie Zarządu rynek chemii w Europie Zachodniej rozwija się bardzo dynamicznie. Według danych CEFIC (European Chemical Industry Council) największymi producentami chemii w Europie są Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania. Na koniec 2009 roku kraje te stanowiły 2/3 sprzedaży chemii na rynku europejskim -329 bilionów euro.

Zarząd zakłada, że optymalne wykorzystanie koniunktury w branży w Europie Zachodniej, 

w szczególności w Niemczech, będzie możliwe dzięki zwiększeniu bazy transportowej oraz rozbudowie infrastruktury technicznej spółki, a także działaniom pro-sprzedażowym.

Nowy specjalistyczny sprzęt, w tym zestawy do przewozu produktów niebezpiecznych, umożliwi zaoferowanie dotychczasowym klientom nowych usług, takich jak np. podgrzewanie produktów w trakcie wykonywania dalekich przewozów, a także dotarcie do nowych perspektywicznych klientów. Zarząd widzi także możliwości rozwoju w obszarze transportu towarów chemii płynnej na rynkach wschodnich, szczególnie w Rosji, Białorusi 

i Ukrainie, skąd pojawia się zwiększone zainteresowanie takimi usługami.

W ramach działań pro-sprzedażowych Zarząd planuje dalszą rozbudowę sieci sprzedaży 

w Europie. Obecnie spółka posiada 2 biura sprzedaży za granicą, we Francji oraz w Holandii. 

W 2011 roku Zarząd chce otworzyć kolejne 3 biura zagraniczne.

W ocenie Zarządu umocnienie pozycji spółki na dojrzałych rynkach europejskich pozwoli na znaczne przyśpieszenie tempa wzrostu przychodów, a także wyraźną poprawę efektywności biznesowej oraz osiąganych zysków. 

Koniunktura w branży napędza sprzedaż i zyski spółki

Według aktualnych prognoz Trans Polonia zakończy 2010 rok przychodami na poziomie 22,7 mln zł, tj. 76% wzrostu r/r. EBIT spółki wyniósł 1,35 mln zł (79% wzrostu r/r) a zysk netto osiągnął poziom 1,146 mln zł wobec 0,5 mln zł w 2009 roku.

Skokowy wzrost sprzedaży w styczniu br., powyżej założeń na 2011 r.

Zarząd prognozuje dalszy wzrost skali biznesu i poprawę wyników firmy w 2011 roku. Prognoza na bieżący rok zakłada 45% wzrost przychodów do poziomu 33 mln zł oraz zysk netto na poziomie 1,6 mln zł, tj. 40% wzrostu r/r. Zarząd szacuje, że rynek na którym działa spółka w obszarze mas bitumicznych wzrośnie o 34% r/r, zaś rynek chemii o ok. 65%.

Wyniki sprzedaży osiągnięte przez spółkę w styczniu bieżącego roku wyniosły 1,069 mln zł, co stanowi 193% wzrostu w stosunku do stycznia 2010 roku.

Wydatkowanie środków z emisji   

Trans Polonia S.A. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie w listopadzie 2010 roku. Debiut poprzedziła publiczna emisja akcji skierowana do inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, z której spółka pozyskała 4,18 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie oferowane akcje (522 636 akcji serii D) a redukcja 

w transzy indywidualnej wyniosła 24,2%.

Spółka planuje przeznaczyć pozyskane środki na zakup sprzętu transportowego W marcu br. spółka podpisała umowę leasingową, której przedmiotem jest zakup pięciu naczep specjalnych LAG Trailers do przewozu płynnych ładunków chemicznych. Wstępna opłata leasingowa (środki własne, tj. środki pozyskane z oferty publicznej) wyniosła 96 315 euro. W ciągu najbliższych miesięcy spółka planuje kolejne dwie transze zakupów sprzętu na podobnych zasadach.