Aktualności
2014-08-29

Grupa Kapitałowa Trans Polonia, operator transportowo-logistyczny specjalizujący się w przewozie chemii płynnej, w okresie pierwszych 6 miesięcy 2014 roku wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 30,98 mln zł. To 57,7 %-owy wzrost w stosunku do I-go półrocza 2013. Jest to efekt kontynuacji zintensyfikowanego rozwoju organicznego. 

WYNIKI FINANSOWE  

Pierwsze półrocze br. roku Trans Polonia może uznać za udane. Grupa zanotowała miedzy innymi o wiele lepszy, w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego, wynik EBITDA. W pierwszym półroczu br. wyniósł on 3,5 mln zł w stosunku do 1,8 mln. zł z analogicznego okresu ub.r. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.  Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 1,23 mln zł. Biorąc pod uwagę, że wyniki Grupy generowane w pierwszym półroczu są z reguły niższe od wyników z drugiego półrocza roku obrotowego, wyniki finansowe można uznać za satysfakcjonujące. Poprawie uległy również wskaźniki rentowności. W pierwszym półroczu 2014r. rentowność EBITDA wyniosła 11,3%,  a rentowność sprzedaży ROS ukształtowała się na poziomie 4,0%. Są to rentowności znacząco wyższe od rentowności uzyskanych w pierwszym półroczu 2013.

DYNAMIKA MOŻLIWA DZIĘKI INWESTYCJOM 

Tak wysoka dodatnia dynamika jest wynikiem systematycznego inwestowania w nowe jednostki transportowe. W bieżącym roku stały się one siłą napędową dalszego rozwoju usługi podstawowej jaką jest logistyka płynnych ładunków chemicznych i ropopochodnych, w której to Trans Polonia wyspecjalizowała się w trakcie dziesięcioletniej działalności. Nowoczesny tabor grupy odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu sprzedaży oraz w budowaniu długotrwałych relacji biznesowych z odbiorcami, do których należą przede wszystkim duże europejskie zakłady petrochemiczne. Dzięki rozbudowie floty transportowej udało się wygenerować tak wysoką dynamikę. Grupa od samego początku funkcjonowania buduje swoją wartość poprzez inwestycje. Ubiegły rok 2013 był kolejnym rokiem zakupu sprzętów za łączną kwotę ponad 11 mln zł. Skala inwestycji w roku 2014 jest również wysoka. W okresie od stycznia do lipca 2014 przyjęto 11 nowych ciągników siodłowych oraz 17 cystern na łączną kwotę 9 mln zł, które sfinansowane zostały leasingiem. – „Zrealizowane inwestycje to gwarancja utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu skali działalności, tym samym wzrost wyników finansowych. Zgodnie z założeniami nowe jednostki pozwoliły zarówno na pozyskanie nowych kontrahentów, jak również na zwiększenie możliwości przewozowych dla obecnych klientów Grupy” – podsumował Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. 

DALSZA KONCENTRACJA NA ROZWOJU ORGANICZNYM 

Grupa koncentruje się na zwiększaniu przychodów ze sprzedaży wysokospecjalistycznych usług transportowych. Do realizacji tej strategii w kolejnych latach posłużą zakupione w minionym oraz obecnym roku nowoczesne jednostki transportowe. Tak wydatne wzmocnienie mocy transportowych posłużyć ma do zwiększenia sprzedaży w kolejnych okresach. - W dalszym ciągu widzimy duże zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi transportowe wykonywane nowoczesnym specjalistycznym sprzętem, dlatego konsekwentnie będziemy rozwijać ofertę dla klientów z zakresu logistyki szerokiej gamy produktów - informuje Krzysztof Luks, Dyrektor Finansowy Trans Polonia S.A. - W dalszym ciągu skupiamy się głównie na zwiększeniu zarówno sprzedaży jak i rentowności świadczonych usług i kontynuujemy program inwestycyjny.