Aktualności
2012-05-15

‍Uwzględniając potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku, Trans Polonia S.A. zainicjowała w 2011 roku realizację programu inwestycyjnego pod nazwą “Chemia Nowe Rynki”. Zakończony w pierwszym kwartale 2012 roku, umożliwił istotne rozbudowanie floty, a przez to wpłynął na zwiększenie potencjału rynkowego Spółki, w szczególności w obszarze logistyki ciekłych chemikaliów. Zakup (m.in. ciągników siodłowych, naczep-cystern, podwozi kontenerowych), został sfinansowany głównie leasingiem przy udziale środków własnych, a łączna kwota inwestycji wyniosła ponad 13 mln zł.

– „Zrealizowany projekt zagwarantuje nam utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu skali działalności, co istotnie przełoży się na zwyżkę wyników finansowych, jak również zwiększy naszą konkurencyjność w ramach kompleksowej oferty dla klientów oraz w niezagospodarowanych dotąd obszarach.” – podsumował Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. 

Podjęcie inicjatywy było wypadkową konsekwentnej realizacji przez Zarząd Spółki strategii rozwoju biznesu, uwzględniającej systematyczne poszerzanie zasięgu i zakresu działalności oraz wzmacnianie pozycji rynkowej w oparciu o jakościowy element oferty.