Aktualności
2015-03-20

WYNIKI ZA 2014 ROK   

Grupa Kapitałowa Trans Polonia specjalizująca się w przewozie chemii płynnej, wygenerowała w 2014 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 65,3 mln zł, co stanowi ponad 20 % wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost zanotowała również EBITDA z poziomu 7,5 mln zł w roku 2013 do poziomu 8,5 mln zł w roku 2014. Rentowność EBITDA ukształtowała się w 2014 roku na poziomie 13,0%. Zysk netto wypracowany przez Emitenta w 2014 roku wyniósł 2,6 mln zł. i był o 31,3% niższy niż rok wcześniej. 

„Wzrost sprzedaży i EBITDA to przede wszystkim rezultat zrealizowanych w miniony roku inwestycji. W roku 2014 nabyliśmy 19 ciągników siodłowych, 18 naczep-cystern za ponad 12 mln zł, które dedykowane zostały głównie do realizacji usług transportowych płynnej chemii i płynnych ładunków spożywczych. Zgodnie z założeniami nowe jednostki pozwoliły zarówno na pozyskanie nowych kontrahentów, jak również na zwiększenie możliwości przewozowych dla obecnych klientów Grupy. Przeprowadzone inwestycje z jednej strony umożliwiają utrzymywanie systematycznego wzrostu sprzedaży, z drugiej strony wiążą się z zwiększoną amortyzacją i poniesieniem wielu kosztów i uzyskaniem stosownych pozwoleń związanych z wdrożeniem ich do ruchu. Nie pozostało to bez wpływu na rentowność wyników finansowych. Na spadek zysku netto wpływ miały również ujemne różnice kursowe w wysokości – 0,5 mln zł zł związane z wyceną leasingów walutowych.” – podsumował Krzysztof Luks, Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Finansowy Trans Polonia S.A.

1 MLN ZŁ NA WYPŁATĘ DYWIDENDY   

Po opublikowaniu wyników za 2014 rok Zarząd Trans Polonia S.A.  zarekomendował  przeznaczenie części zysku w wysokości 1 mln zł. na wypłatę dywidendy. Propozycja podziału zysku zaopiniowana przez Radę Nadzorczą przedstawiona zostanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. 

 „Przez wiele lat Trans Polonia była silnie skoncentrowana na inwestycjach i generowane zyski przeznaczała na zakup nowego taboru. Po zakończeniu wieloetapowego i wieloletniego programu rozwoju organicznego oraz znaczących inwestycji, postanowiliśmy zaproponować przeznaczenie części zysku na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.  Stabilna sytuacja spółki i posiadane wolne środki pozwalają na podjęcie takiej decyzji. Biorąc pod uwagę, że nie planujemy kolejnych inwestycji w nowe jednostki transportowe w bieżącym roku, nadszedł czas na pierwszą wypłatę dywidendy w historii Spółki.” - uzasadnił Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. 

„Teraz naszą uwagę skupiamy na optymalizacji wykorzystania posiadanych jednostek transportowych. Wzmocnienie floty jakie miało miejsce w ostatnich latach posłuży nam teraz do zwiększenia sprzedaży w kolejnych okresach. Koncentrujemy się teraz na poprawie rentowności prowadzonego biznesu i to jest obecnie naszym kluczowym zadaniem na najbliższy rok.” – dodał Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.