Aktualności
2016-08-31

Trans Polonia S.A., czołowy operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, wypracował w II kwartale bieżącego roku 1,6 mln zł zysku netto (+362 proc. r/r), przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 50 mln zł (+233 proc. r/r). Okres od kwietnia do czerwca 2016 roku to pierwszy pełny kwartał konsolidacji przejętej spółki Orlen Transport. 

Pozostałe kategorie zysków również notują silne wzrosty. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 6,7 mln zł (+290 proc.), a EBITDA 7 mln zł (+233 proc.). W ujęciu półrocznym Grupa odnotowała 73,4 mln zł przychodów (+163 proc.), przy zysku brutto na sprzedaży 9,2 mln zł (+258 proc.) i stracie netto - 0,4 mln zł. Poniesione w tym roku koszty akwizycji rzędu 2,8 mln zł obciążyły przede wszystkim wynik I kwartału.

Dobre rezultaty finansowe II kwartału potwierdzają słuszność decyzji o tegorocznej akwizycji. Wierzymy, że krok ten stanowi punkt wyjścia do obrazu Grupy Trans Polonia w kolejnych latach. Zwiększamy skalę sprzedaży, jak i notujemy wyższe zyski. Na uwagę zasługują także lepsze wskaźniki rentowności. Jednak dzisiejsza Grupa Trans Polonia to nie tylko segment paliwowy – nadal rozwijamy naszą dotychczasową działalność przewozu płynnych produktów chemicznych, zwłaszcza w relacjach międzynarodowych - tu w I półroczu skala sprzedaży była wyższa o ponad 26 proc. Obszar ten z pewnością może zaliczyć ostatnie miesiące do udanych – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Grupa poprawiła rentowności na każdym poziomie zysków. W II kwartale, gdzie ujęcie kosztów akwizycji było znikome (-0,3 mln zł), rentowność operacyjna podwoiła się (8,1 proc. vs. 3.2 proc.), a na poziomie zysku netto, wzrosła do 3,2 proc. (wobec 2,3 proc. rok wcześniej).

Akwizycja wiązała się z zaciągnięciem przez Grupę Trans Polonia długu, który w momencie wyjściowym znajdował się na relatywnie wysokim poziomie, co jest naturalne w przypadku tego typu transakcji. Ostatnie miesiące przynoszą sukcesywny spadek zadłużenia. Jak najniższy dług odsetkowy jest jednym z naszym priorytetów  – dodał Krzysztof Luks, Wiceprezes Zarządu Trans Polonia S.A. i dyrektor finansowy.

Na koniec I kwartału kredyty i pożyczki (kredyt inwestycyjny, w rachunku bieżącym, pożyczka mezzanine) wynosiły 71,9 mln zł, a na dzień 30 czerwca - 63,9 mln zł. Pozostałe oprocentowane zadłużenie stanowią leasingi finansowe floty.

29 lutego 2016 roku Trans Polonia poprzez transakcję o wartości 88,2 mln zł, nabyła 100 proc. aktywów Orlen Transport, z siedzibą w Płocku. Podmiot rozszerzył flotę Grupy o 223 specjalistyczne zestawy cysternowe oraz 23 terminale paliwowe rozlokowane w całej Polsce. OTP S.A. jest dystrybutorem paliw do 1,4 tys. Stacji GK Orlen – a łącznie z innymi klientami – spółka zależna Trans Polonii dostarcza paliwo do ok. 2 tys. stacji.

O Spółce

Trans Polonia to wiodący operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Po przejęciu Orlen Transport, Spółka stała się liderem w regionie CEE, oferującym transport drogowy paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET).

Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii i Hiszpanii. Firma kooperuje z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi producentami chemikaliów, osiągając istotną część. przychodów z działalności zagranicznej.  

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.

Kontakt dla mediów:

Trans Polonia Group

Agata Luboradzka-Liss

+48 601 491 131

all@transpolonia.pl

InnerValue Investor Relations

Marcin Grzejszczak

+48 516 091 124

m.grzejszczak@innervalue.pl