Aktualności
2017-06-29

W zakończonej ofercie publicznej, Trans Polonia, wiodący operator świadczący usługi przewozów cysternowych paliw, płynnych surowców chemicznych, asfaltów i produktów spożywczych, sprzedał wszystkie akcje (8,5 mln szt.), pozyskując 49,3 mln zł brutto. Środki pozyskane w ramach emisji, posłużą realizacji Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020, zakładającego istotny wzrost floty transportowej.

Program zakłada nabycie ciągników i naczep-cystern w liczbie 146 jednostek (106 cystern i 40 ciągników siodłowych), co umożliwi Spółce skuteczną odpowiedź na rosnący popyt na oferowane usługi przewozów.

Uplasowanie wszystkich oferowanych akcji, jak i zainteresowanie inwestorów, które odczuliśmy w trakcie szeregu wartościowych spotkań road show, świadczą o pozytywnym odbiorze prezentowanego Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020. Wierzymy, iż środki z emisji okażą się katalizatorem wzrostu prowadzonej działalności i tym samym wartości Spółki. Również jako główny akcjonariusz podjąłem decyzję o wzięciu udziału w ofercie, gdyż wierzę w długoterminowy potencjał Grupy – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

Spółka zamierza utrzymać niezmienny udział jednostek własnych i outsoursowanych, a to oznacza, że TPG w 2020 r. łącznie będzie dysponować dodatkowymi 212 cysternami (obecnie to ok. 500 jednostek) i tym samym umocni pozycję podmiotu z największą specjalistyczną flotą cysternową w Polsce.

Do tej pory kapitał Spółki dzieli się na 14 347 711 akcji. Po zarejestrowaniu akcji serii I z nowej emisji (8,5 mln szt.) liczba ta wzrośnie do 22 847 711 walorów i tym samym nowe akcje będą stanowić 37,2 proc. w podwyższonym kapitale.

Czekają nas dobre lata: oczekujemy utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu na międzynarodowym rynku płynnej chemii, z kolei w Polsce mamy przed sobą ożywienie na rynku logistyki asfaltów dzięki kolejnym inwestycjom infrastrukturalnym, jak też coraz wyższą konsumpcję paliw. Każdy z tych obszarów sprzyja TPG – dodał Dariusz Cegielski.

Spółka 20 czerwca opublikowała dane sprzedażowe za maj i narastające od początku 2017 r. 19 mln zł przychodów ze sprzedaży w maju oznacza dynamikę na poziomie +13 proc. r/r, a w okresie pięciu miesięcy tego roku to 85,4 mln zł (+52 proc. r/r). W maju segment paliwowy wypracował 12,04 mln zł przychodów (+9 proc.), a segment chemii, asfaltów i produktów spożywczych: 6,95 mln zł (+23 proc.). Narastająco od początku roku pierwszy obszar wygenerował 55,27 mln zł (+74 proc. - konsolidacja od 1.03.2016 r.), a drugi z nich: 29,25 mln zł (+24 proc.).

 

O Spółce:

Trans Polonia to czołowy operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech.

29 lutego 2016 roku Trans Polonia objęła kontrolę nad 100 proc. akcji Orlen Transport S.A. i stała się wiodącą firmą w Europie Środkowej, świadczącą usługi w zakresie transportu drogowego paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET). OTP obecnie dostarcza paliwo do 1,5 tys. stacji GK Orlen - a łącznie do ok. 2 tys. miejsc w Polsce (Shell, pozostali klienci) i dysponuje 24 bazami terenowymi.

Obecnie Przedsiębiorstwo ma do dyspozycji ok. 500 jednostek przewozowych i przewozi rocznie ok. 5,5 mln m3 paliw oraz ok. 340 tys. ton produktów chemicznych, spożywczych i asfaltów.

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.