Aktualności
2011-03-25

Firma Trans Polonia S.A. zakupiła kolejne jednostki transportowe. Tym razem  jest to 10 ciągników siodłowych marki VOLVO. Nowe jednostki zostaną wykorzystane do rozwój oferty usług w zakresie transportu chemii ciekłej na rynkach Europy Zachodniej.

Trans Polonia S.A. kupiła 10 nowych ciągników siodłowych marki VOLVO o łącznej wartości 850.000 EURO. Zakup nowoczesnych jednostek transportowych stanowi kolejny krok ku realizacji Strategii Emitenta, polegającej na zwiększaniu swoich możliwości przewozowych na rynkach rozwijających się, co przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży wysokospecjalistycznych usług przewozu płynnych ładunków chemicznych. Strategia rozwoju usług transportowych chemii płynnej na lata 2011-2013 zakłada wykorzystanie koniunktury w branży na rynkach Europy Zachodniej, poprzez inwestycje w nowy specjalistyczny sprzęt, w tym nowoczesne ciągniki siodłowe i zestawy do przewozu produktów niebezpiecznych. W marcu br. spółka podpisała także dwie umowy leasingowe, których przedmiotem jest zakup jedenastu specjalistycznych naczep marki LAG. W najbliższych tygodniach spółka planuje kolejny zakup cystern tego typu.

Sprzedaż i zyski spółki rosną

Trans Polonia zakończyła 2010 rok przychodami na poziomie 22,7 mln zł, tj. 76% wzrostu r/r. EBIT spółki wyniósł 1,35 mln zł (79% wzrostu r/r), a zysk netto osiągnął poziom 1,146 mln zł wobec 0,5 mln zł w 2009 roku (129% wzrostu r/r). Na kolejny 2011 rok Spółka prognozuje wypracowanie 1,6 mln zł zysku netto i 33 mln zł przychodów ze sprzedaży.