Aktualności
2012-08-09

‍Od lipca 2012 Trans Polonia S.A. stała się członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Przystąpienie do RIGP ma na celu wymianę doświadczeń oraz opinii z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, zwiększenie perspektyw biznesowych oraz doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza została zarejestrowana 14 sierpnia 2008 roku. Jest to organizacja samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze województwa pomorskiego.

W grupie 75 firm założycielskich są duże, znaczące firmy ale także małe i średnie przedsiębiorstwa różnych branż. Dołączyły do niej także organizacje zrzeszające pracodawców tj. Pomorski Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość” (ok. 50 firm) oraz Gdański Klaster Budowlany (skupia 93 przedsiębiorstw). Warto nadmienić, iż obecnie izba zrzesza na zasadzie dobrowolności blisko 200 firm województwa pomorskiego. Najważniejszą przesłanką powstania Izby były trudności przedsiębiorców w tworzeniu i wzmacnianiu więzi kooperacyjnych między nimi oraz brak pomocy w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą. Misją organizacji jest aktywne wspieranie rozwoju podmiotów gospodarczych Pomorza, a zwłaszcza firm będących członkiem RIGP w konkurowaniu na globalnym rynku, poprzez budowę silnej organizacji samorządu gospodarczego przy współpracy z przedstawicielami samorządu terytorialnego, parlamentarzystami i wszystkimi organizacjami, działającymi na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w naszym regionie i kraju.