Aktualności
2012-11-07

7 listopada 2012 Trans Polonia S.A. otrzymała kolejny Złoty Medal Europejski. Nagrodę z rąk organizatorów odebrał Krzysztof Płachta, Członek Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. To ponowne potwierdzenie prawidłowego kierunku rozwoju i dynamiki spółki. 

Konkurs organizowany był przez Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE) i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli. Uroczyste wręczenie medali odbyło się w Salach Redutowych Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.

Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców, pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Laureatami Medalu Europejskiego.

Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowana usługa lub wyrób musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.

Lista laureatów