Aktualności
2012-12-28

Trans Polonia S.A. wzięła udział w projekcie „Bóg się rodzi na Pomorzu” zorganizowanym wspólnie przez Dziennik Bałtycki oraz Gdańską Lożę Business Centre Club – pod jej honorowym patronatem. 

Cały zysk ze sprzedaży gazet z kolędami śpiewanymi przez dzieci Czytelników „Dziennika Bałtyckiego” oraz wsparcie firm patronackich zostały przeznaczone na zakup aparatów słuchowych dla dzieci pozostających pod opieką Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu w Gdańsku.