Aktualności
2011-04-18

W zorganizowanym przez „Newsweek Polska” i firmę konsultingową A.T. Kearney prestiżowym „Rankingu Spółek Giełdowych Najszybciej Budujących Wartość” Trans Polonia S.A. zajęła drugą lokatę w kategorii usługi.

Ranking przedstawia te spośród notowanych na giełdzie spółek, które najszybciej budują swą wartość rozumianą jako wypadkowa tempa zwiększania przychodów oraz wzrostu kapitalizacji giełdowej. Ocenie podlegało przede wszystkim tempo wzrostu przychodów (tzw. CAGR – Compound Annual Growth Rate), bo jest ono głównym wyznacznikiem tego, jak firma jest w stanie zamienić pomysły i innowacje na efekt rynkowy, co w analizowanym okresie zawirowań gospodarczych 2007-2010 było trudnym wyzwaniem.

Z kolei ocenę przez rynek dokonań i perspektyw spółki ilustruje dynamika jej kapitalizacji giełdowej. Przyjęta została średnioroczna zmiana tej kapitalizacji bez korygowania jej o wypłacaną dywidendę i nowe emisje akcji. Takie podejście określa się jako Value Building Growth (VBG). Trwała budowa wartości spółki wymaga zarówno szybszego niż średnia w danej branży tempa wzrostu przychodów, jak i wzrostu kapitalizacji. Trans Polonia S.A. znalazła się wśród 70 spółek notowanych na GPW spełniających oba te kryteria.